Świadczę usługi w zakresie :

- porad prawnych w ramach pojedynczego spotkania jak i stałej pomocy prawnej, w formie ustnej jak i pisemnej

- przygotowania treści umów, które zamierzasz zawrzeć, jak i analizy umów, które otrzymałeś, w tym nanoszenie zmian korzystnych dla   Ciebie, wskazywanie zagrożeń wynikających z zapisów umowy

- analizy akt sądowych, dokumentów urzędowych

- przygotowania pism kierowanych do instytucji, urzędów, sądów

- reprezentacji przed urzędami, instytucjami i sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego 

- prowadzenia negocjacji, udziału w mediacjach na etapie przedsądowym i sądowym

- pomoc prawna z zakresu prawa niemieckiego


Więcej informacji znajdziesz w zakładkach:

Prawo niemieckie czytaj dalej         Prawo umów czytaj dalej 

Prawo rzeczowe czytaj dalej        Prawo rodzinne i spadkowe czytaj dalej

Prawo administracyjne czytaj dalej       Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych czytaj dalej  

Ochrona danych osobowych czytaj dalej

Prawo gospodarcze, restrukturyzacyjne, upadłościowe czytaj dalej