Prawo rodzinne

Wiem jak bardzo stresujące i trudne są sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Dlatego w związku z prowadzoną sprawą, mogę zapewnić Tobie i członkom Twojej rodziny pomoc psychologa i jeśli będzie to możliwe, sprawę możemy rozwiązać na drodze polubownej,  a więc poza sądem, przy pomocy wykwalifikowanego i doświadczonego mediatora.

Poprowadzę Twoją sprawę, minimalizując przez to Twoje zaangażowanie, a w konsekwencji stres: o separację, rozwód, alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską,  przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, ustalenie ojcostwa, podział majątku małżonków po rozwodzie.

Doradzę Tobie także w zakresie umów majątkowych małżeńskich (wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobku).


Prawo spadkowe

W przedmiocie prawa spadkowego, w sytuacji gdzie bardzo często istotny jest czas, zapewniam pomoc w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku oraz o unieważnienie testamentu. Pomoc prawna dotyczy również spraw związanych ze spadkiem objętym po przedsiębiorcy bądź wspólniku spółki.

W celu zapewnienia stabilności prowadzonego przedsiębiorstwa bądź spółki, proponuję wprowadzenie odpowiednich zapisów do umowy spółki, które w sytuacjach nagłych pozwolą na kontynuację prowadzonej działalności gospodarczej.