Prawo administracyjne

Uważam, że można pokusić się o stwierdzenie, iż bardzo często nie zgadzamy się z decyzjami wydawanymi w naszych sprawach przez organy administracji samorządowej i rządowej. Będą to sprawy dotyczące różnych dziedzin: prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, koncesji na sprzedaż alkoholu w Twoim sklepie i wiele innych. Jeśli nie zgadzasz się z decyzjami kierowanymi do Ciebie przez organy, oferuję Ci pomoc, poprowadzę Twoją sprawę przed organami administracji rządowej i samorządowej, a także będę reprezentować Twoje interesy w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.