Prawo gospodarcze, prawo zamówień publicznych

Świadczę pomoc prawną już od momentu zakładania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, jak i prowadzonej w formie spółek handlowych, poprzez czynności rejestracyjne, przygotowanie umowy spółki i jej rejestrację w sądzie. Jeśli przekształcasz prowadzoną działalność gospodarczą w spółkę prawa handlowego, przygotuję dokumentację wymaganą do rejestracji spółki, a także będę reprezentować Cię w postępowaniu rejestrowym. 

Jestem świadoma, że organizacja biznesu oraz podejmowanie decyzji biznesowych wymaga uwzględnienia licznych aspektów prawnych. W związku z tym świadczę stałą i doraźną pomoc prawną dla przedsiębiorców, poprzez udzielanie porad prawnych, analizę, przygotowanie oraz negocjację zawieranych umów.

Rok 2016 przyniósł znaczące zmiany w prawie zamówień publicznych, na przedsiębiorców ubiegających się o przystąpienie do przetargu został nałożony m.in. obowiązek przedłożenia JEDZ - Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Jeśli przystępujesz do przetargu, masz wątpliwość przy kompletowaniu wymaganych dokumentów, w tym obszarze także oferuję Tobie pomoc.


Prawo spółek handlowych

Poza obsługą prawną przedsiębiorcy, m.in. poprzez: reprezentowanie przed instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi, przygotowanie opinii prawnych i analizy  zawieranych umów, świadczę pomoc w przedmiocie m.in. przygotowywania wzorów uchwał wewnętrznych spółek, treści umowy spółki, procesie łączenia i podziału spółek.

Ponadto prowadzę sprawy związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki oraz w sprawach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. 


Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Jej celem jest naprawa sytuacji finansowej przedsiębiorcy i jego oddłużenie poprzez możliwość wynegocjowania ze swoimi kontrahentami optymalnego porozumienia co do spłaty należności, unikając w ten sposób postępowania komorniczego i upadłościowego. Ustawodawca zaproponował cztery procedury restrukturyzacyjne: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne. Przedsiębiorca może wybrać procedurę optymalną dla swojej sytuacji. Jeśli szukasz optymalnego rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa, zapraszam po poradę.

W sytuacji, gdy restrukturyzacja przedsiębiorstwa będzie już niemożliwa, oferuję pomoc w przeprowadzeniu przed sądem postępowania upadłościowego. 

Reprezentuję wierzycieli, którzy dochodzą swoich należności od upadłego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez polskie organy jak i przez organy w innych państwach Unii Europejskiej.