Ochrona danych osobowych

W ostatnim okresie znacząco zwiększyły się obowiązki nałożone na przedsiębiorców w przedmiocie danych osobowych, a co za tym idzie kontrole i kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oferuję kompleksową pomoc dotyczącą uregulowania tych obowiązków w Twojej firmie. Przygotuję instrukcje, regulaminy i procedury, przeszkolę wyznaczonych pracowników, co pozwoli Ci profesjonalnie zadbać o ten obszar.  A jeśli nie chcesz zajmować się tymi sprawami samodzielnie, możesz zlecić mi pełnienie roli Administratora Danych Osobowych, podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych, opisanego w ustawie o ochronie danych osobowych.